Werkwijze

 

In ons eerste persoonlijke contact maken wij kennis met de deelnemer of zijn of haar verzorger(s). Wij vinden het belangrijk een goed beeld te krijgen van de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer en het te volgen leerproces. Wij laten de deelnemer en de verzorger(s) een indruk krijgen van ons bedrijf en wat er op ons bedrijf gebeurd.

Wij hebben op onze boerderij veel verschillende werkzaamheden, van huishoudelijk werk tot trekker rijden. Iedere deelnemer geeft aan welke werkzaamheden hij of zij graag doet of wil leren. En dat mag in eigen tempo worden gedaan. Op die manier kan iedereen bij ons leren het beste uit zichzelf te halen.

De deelnemers runnen samen met ons de boerderij. Ze dragen op hun manier hun steentje bij. Wij vinden ieder mens uniek en we hebben allemaal onze mogelijkheden en beperkingen. Door deze te accepteren leren we van elkaar.

We beginnen en eindigen de dag met het verzorgen van de dieren. Wij hebben paarden, pony's, koeien, schapen, geiten, kalfjes, kippen, konijnen en cavia's. Op vaste tijden drinken we samen koffie / thee / limonade en met z'n allen eten we tussen de middag een boterham.

Door onze werkwijze zien wij een innerlijke rust en een ontspannen houding ontstaan bij de deelnemer. Wij maken het kind bewust van dit proces door succes ervaringen in het werk en in de omgang met andere mensen te herhalen en stap voor stap uit te breiden. Het gevolg is dat de deelnemer groeit in zijn of haar eigenwaarde. Deze persoonlijke groei heeft een positief effect op het gedrag van het kind naar de mensen en de dieren in hun omgeving.

 

 buitenkoken

 hout zagen